Onze dienstverlening bestaat uit een zeer breed pakket.
Wij bieden de cliënt alles wat hij op het gebied van administratief, fiscaal, bedrijfseconomisch, en juridisch advies nodig heeft. Daarnaast zijn wij al jaren bekend met het geheel automatisch aanleveren van de aangiften. (Sinds 1 januari 2005 door de fiscus verplicht). Dagelijkse informatie op het vakgebied van de cliënt, wordt via deze site verstrekt. Ook online boekhouden behoort tot de mogelijkheden.
Dit betekent het voeren c.q. het verzorgen van de:
* complete financiële administratie;
* tussentijdse rapportage (per maand, kwartaal of halfjaar);
* uitgebreide heldere jaarrekening;
* deponeren publicatiestukken (publicatiebalans);
* complete loonadministratie;
* maand-, kwartaal- of jaaraangifte voor de omzet- en loonbelasting;
* I.C.T.-aangiften;
* terugvragen BPM bij aanschaf bestelauto's;
* aanvragen subsidies (milieu, innovatie etc.);
* aanlevering van alle relevante gegevens aan uw Arbodienst en bedrijfsvereniging (UWV);
* aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting/successierechten/schenkingsrecht;
* eventuele bezwaarschriften;
* begeleiding van eventuele controles door Belastingdienst of UWV;
* betaling van crediteuren; (geheel of gedeeltelijk, met uitvoerige verantwoording naar cliënt);
* tijdige betaling belastingen;
* aanmaningen/betalingsherinneringen voor uw debiteuren;
* cessielijsten t.b.v. financiële instellingen (bank, etc.);
* ziek- en betermeldingen;
* correspondentie, waar de cliënt zelf niet uit- of toekomt;
* contact met de Belastingdienst, UWV, Arbodienst en overige instanties;
* contacten onderhouden met banken;
* invullen CBS-formulieren;
* wijzigingen Kamer van Koophandel;
* personeelszaken en arbeidsrecht;
* opstellen van contracten (bijv. V.O.F.-contract);
* alle andere voorkomende werkzaamheden.
Daarnaast adviseren, begeleiden en ondersteunen wij bij:... lees verder
Hoe doen wij dit:

Naast de kennis in "eigen huis" hebben wij alle benodigde kennis ter beschikking, omdat wij sinds ons bestaan met een aantal vaste relaties (wereldwijd werkende kantoren) samenwerken.

Dit op het gebied van juridische en fiscale specialisatie.

Door deze methode kunnen wij de cliënt bij alle diepgaande vraagstukken behulpzaam zijn en wordt uitsluitend specialistische kennis ingehuurd waar nodig en gespecificeerd gedeclareerd.

Wie bepaalt wat:

De ondernemer bepaalt zelf welke werkzaamheden via ons kantoor worden gedaan. Kortom: elke cliënt ontvangt een op maat gesneden dienstverlening.

Hierbij doet dus niet terzake of dit een uitgebreid programma, een gedeeltelijk programma of alleen de jaarstukken betreft.