Daarnaast adviseren, begeleiden en ondersteunen wij bij:

* opstarten nieuw bedrijf (startende ondernemer);
* opstellen van ondernemersplan;
* opzetten van de administratie;
* het zelf voeren van de (geautomatiseerde) administratie;
* automatisering;
* auto wel of niet van de zaak;
* beperking aansprakelijkheid waar mogelijk;
* ingeval van ziekte tijdelijke ondersteuning op administratief gebied;
* management buy out;
* opvolgingszaken;
* omzetting van rechtsvorm (eenmanszaak naar B.V. of andersom);
* oprichting besloten vennootschappen (B.V.);
* het voeren van processen;
* het invorderen van nota's (niet betalende debiteuren);
* bedrijfseconomische adviezen;
* fiscale vraagstukken;
* taxplanning;
* pensioen in eigen beheer;
* het houden van aandeelhoudersvergadering (inclusief oproeping, notulen etc.) Conform de wettelijke voorschriften;
* interim management;
* europese aanbestedingen;
* financieringsaanvragen evenals uitbreiding hiervan;
* tussentijdse sturing in bedrijfsvoering;
* klankbordfunctie voor de ondernemer.

Wat garanderen wij:

Als lid van de Nederlandse Orde van Administratie- Belastingdeskundige (NOAB) wordt zekerheid omtrent kwaliteit en vakbekwaamheid gewaarborgd.

Dit geeft u de garantie dat wij u "up to date" informatie verstrekken, welke voor uw bedrijfsvoering van belang kan zijn.

Efficiency, accuratesse, discretie, informatief en betrouwbaarheid is vanzelfsprekend bij onze de werkwijze.