Voor ondernemers, veelal in het midden- en kleinbedrijf, hebben wij een flexibele dienstverlening die op administratief en in fiscaal opzicht inzetbaar is.
In de praktijk komt het erop neer dat onze dienstverlening persoonlijk en op maat gesneden is.
De lastendruk voor ondernemers in administratieve en fiscale vraagstukken, kunnen wij direct verlichten met heldere adviezen en zekerheid bieden in diensten.
Het vakmanschap wordt voortdurend getoetst door de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen), een organisatie waarvan wij als kantoor lid zijn.
Als NOAB lid bieden wij minstens negen "zekerheden"
* Financiële administratie en rapportage
* Fiscaal advies en tax-planning
* Salarisadministratie
* Financiële planning
* Bedrijfsorganisatorisch en economisch advies
* Juridische "eerste hulp"
* Advisering bij het inschakelen van specialisten
* Contacten met de overheid (fiscus en subsidies)
* Adequate hulp bij kredietaanvragen